SNMN 344

Một thanh niên và thiếu nữ nên làm gì khi họ đến thời điểm khởi sự dẫn mình vào tình dục? Câu trả lời là giữ thuần khiết như có thể, chọn sự trinh bạch nếu có thể. Rồi đời bạn sẽ tốt lành.

Một người nam và nữ trẻ nên làm cái gì, nếu họ trở nên dính líu vào quan hệ tình dục? Họ nên kết hôn, và sống với nhau phần còn lại của đời họ.

Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Jesus đã ca ngợi và đánh giá cao trẻ con, và nói rằng, nước Trời thuộc về chúng. Cái vốn không được mặc khải cho kẻ khôn ngoan, lại được mặc khải cho trẻ con. Trong mọi thế hệ và gia đình, chúng ta thấy xuất hiện những linh hồn thuần khiết nhỏ bé – những đứa trẻ mà chúng có thể giữ nguyên vẹn trạng thái thuần khiết.

Cuộc sống thì giống như một dòng sông đầy bùn và chất đơ bẩn, nhưng có nhiều con suối sạch, đẹp đẽ chảy vào trong nó.

Sự xâu hổ là một biểu đạt của niềm mong ước tự nhiên của một người, muốn được trinh bạch. Thú vật không cảm thấy xấu hổ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s